LANDSCHAP- EN TUINARCHITECTUUR

Landschap- en tuinarchitectuur

Sinds 1990 geef ik het landschap en de tuin een vorm.
Door wandelend de natuur te verkennen, groeide het besef dat ik als mens en als
landschapsarchitect, niet in de mogelijkheid was om Oernatuur te scheppen. Integendeel. Ik kreeg het gevoel dat ik het landschap versnipperde. Ik belandde in een tweestrijd en twijfelde over mijn toekomst. Deze toestand heeft mij gedwongen om op zoek te gaan naar de ‘ware inhoud’ van de natuur.

Feng shui, radiesthesie, magnetisme, astrologie, quantum, mindfulness,…. en nog zo veel meer heeft mij al meer dan 20 jaar geïnspireerd en bewust gemaakt van wat natuur ons kan bieden. Ik ben tot mijn ware roeping geroepen.

Een aangename sfeer creëren is heilzaam en enkel mogelijk met respect voor de Grote Kracht van de Natuur waarin de mens zijn plaats heeft. Elke vorm, natuurlijk of gecreëerd heeft zijn specifieke trilling.

Ontwerp van uw groenomgeving

De Sfeer van de Natuur in een ontwerp:
U gelukkig voelen in uw eigen tuin waarbij de lijnvoering van het ontwerp en de gebruikte materialen in harmonie zijn met zowel de Natuur als met het Wezen van de bewoners en hun woning. Elke plant, elke constructie, elke lijn, aanwezig of ontworpen, begrenst of geeft vorm en straalt zijn trilling uit in de Ether.

De Kracht van de Natuur in een ontwerp:
Het woord tuin is terug te vinden in het Oudnederlandse tuun: ‘vlechtwerk van teen, een omheinde ruimte’. Het woord ‘Paradijs’ is ontleend aan het Oud-Perzische woord ‘Pairidaeza’ wat omwalling, tuin betekent.
Het is in de tuin-geschiedenis altijd de betrachting geweest om in een beperkte ruimte de essentie van de natuur op symbolische wijze weer te geven. De tuin was een weerspiegeling van ‘Het Paradijs’, De Tuin van Eden.
Deze symboliek kreeg vorm door een begeesterde lijnvoering, of met ander woorden gezegd: de vormen en lijnen zijn een weerspiegeling van de vormen en de lijnen die op natuurlijke wijze in de natuur ontstaan.

Geomantiek is de kennis die de verbinding legt tussen de zichtbare werkelijkheid en de onzichtbare energetische werkelijkheid op aarde. Geos is Grieks voor ‘aarde’ en mantis is ‘boodschap van het verborgene’. Met geomantiek kunnen we de tekens van de aarde lezen en ervaren, zoals plekken met een speciale energie of kracht. Het doel is de relatie met jezelf, je omgeving en de kosmos te leren kennen. Het is
een weg naar bewustzijn.

voorbeeld:
Een heel kleine stadstuin werd ontworpen en één plaats nodigde uit om een natuursteen te voorzien onder een boom. De opdrachtgevers twijfelden maar na bespreking met het hele gezin werd toch beslist om dit te
doen. Een maand na de aanleg van de tuin contacteerden de opdrachtgevers mij om te vertellen dat hun zoon, die licht autistisch was, in moeilijke periodes op de steen ging zitten en telkens tot rust kwam.

Het Nut van de Natuur in een ontwerp:
Verstedelijking: Onze tuinen zijn een onderdeel geworden van de urbanisatie.
Door de huidige structuur van leven vraagt onze tuin nutsvoorzieningen:
Toegangswegen, oprit, tuinpad, opslagplaats, parking , riolering, wateraansluiting en elektriciteit.
Wonen: De tuin is een buitenruimte geworden van de woning als zitruimte, eetruimte en keuken.
Voedsel: Een moestuin om te voorzien in eigen behoefte.
Helende Natuur: Essentieel om tot zichzelf te komen en de geomantiek in uw tuin te ervaren: rust, sereniteit,
privacy, schoonheid, inzicht, creativiteit, spiritualiteit,…

Nog vragen?

Neem gerust contact met ons op